Flygfesten

Norra Europas största civila flygshow
Flygfesten är ett ideellt evenemang som arrangeras vart tredje år av Västerdalarnas Flygklubb på hemmaflygfältet i Dala-Järna. Flygfesten är en fest som passar alla, det blir flyguppvisningar med allt från första världskrigets pionjärer till toppmodern ingenjörskonst som avrundas med liveuppträdande och dansgolv på kvällarna. Med en flygshow av absolut högsta internationella klass och ett ständigt ökande besökarantal räknas Flygfesten som en av de största civila flygshowerna i norra Europa. Ett varierat program med inslag av många olika uppvisningar och närheten till landningsbanan är saker som skiljer vår flyguppvisning från andra och gör den så unik. Som besökare på Flygfesten kommer du så nära att du nästan kan ta på flygplanen! Det är en upplevelse för hela familjen!

Ett arrangemang med gamla anor
Den första upplagan av Flygfesten hölls redan 1946. Detta år var det även 10-årsjubileum för Västerdalarnas Flygklubb, som bildades 1936, vilket var själva anledningen att Flygfesten arrangerades. Tanken med Flygfesten var att klubben skulle få pengar till att köpa ett nytt flygplan -vilket också gjordes. Flygklubben fick in tillräckligt med pengar för att köpa en Taylor Cub med registrering SE-AGX. Publiksiffrorna var stora redan på 50- och 60-talen och i flyguppvisningen fanns alltid de bästa uppvisningspiloter som fanns att tillgå, och har sedan dess vuxit och blivit den Flygfest det är idag!

Copyright © 2024 Västerdalarnas Flygklubb