Segelflyg


Segelflygpriser som gäller från 12/3 2023
Abonnemang senior >25 år  1500kr/säsong
Abonnemang junior, tom 25år 750kr/säsong

Abonnemang ger rabbaterat pris på flygpriser och bogsering.
Abonnemangsavgiften vara betald före nyttjande och gäller i 12 månader. Betala till pg 37 77 06 – 7 och ange "Abonnemang segel och namn". Meddela också kassören att betalning skett på kassor@vasterdalarnasfk.se eller SMS till 070-575 68 90

Timpris SE-UMA SE-UFE SE-UYP SE-TYA
Utan abonnemang 450 kr/tim
Med abonnemang 200 kr/tim

Skolpriser
Skolpris segel: Gällande Segelpris + bogserpriset  + skolavgift.
Skolavgift ersätts direkt till läraren.

Bogsering
35:-/min utan abonnemang
28:-/min med abonnemang
Minst 6 minuter debitering/start (3 min vid landningstävling eller avbruten start)


Våra segelflygplan

SE-UMA DG 500 

Tillverkningsår:  1992
Spännvidd: 18m


SE-TYA Ls-6

Tillverkningsår: 1986
Spännvidd: 15m


SE-UFE Discus b WL

Tillverkningsår: 1987
Spännvidd: 15m

 


SE-UYP HpH 304C WASP

Tillverkningsår: 2004
Spännvidd: 15m


Copyright © 2024 Västerdalarnas Flygklubb