Flygutbildning

Drömmer du om att flyga
Vi på Västerdalarnas Flygklubb utbildar till både segel och motorflygcertifikat. 
Du får börja segelflygutbildningen från det år du fyller 14 år. och motorflygutbildningen från det år du fyller 15 år. 

Vilket certifikat ska jag välja?
Det finns olika typer av certifikat för dig som vill flyga. Varje cert har sin egen tjusning och idag är det enklare än någonsin att röra sig från en certifikattyp till en annan. 

UL – Ultralätt
För dig som vill se Sverige från ovan, skjutsa släkt och vänner och kunna transportera dig från A till B. UL är det snabbaste och billigaste sättet för dig att få ett motorflygcertifikat. Minsta utbildningstid är 20 timmar, även om det är vanligast att man flyger ca 30-35 innan man gör sin uppflygning. De flygplan du får flyga med ditt UL-certifikat är flygplan upp till ca 450 kg och har inte fler än två sittplatser. UL-certifikat ger dig behörighet att flyga under dagtid och i bra väder. Till UL-flyg räknas även gyroplan och trike.

Segelflyg
Segelflyg är ofta inkörsporten för ungdomar att prova på flygning eftersom du får börja när du är bara 14 år för att sedan utvecklas till en hobby på heltid. Utvecklingsmöjligheterna är många och tävlingsmöjligheterna ännu fler.  


Oavsett vilket certifikat du vill ta ser utbildningen och upplägget ut på samma sätt som följer 

Praktisk utbildning
I början av flygningen övar man på att lära sig att hantera flygplanet i luften, att ”flyga rent” och se till att handgreppen sitter som de ska. När grunderna sitter övergår man till att träna start och landning – flygningens viktigaste moment!
Under den grundläggande flygutbildningen lär man sig att flyga i dagsljus och när vädret är bra, det kallas för VFR, Visuella Flygregler. Det handlar om att man ska kunna se andra flygplan och att de ska kunna se dig samt att man ska kunna navigera med hjälp av karta och kompass, ungefär som när man orienterar. 

Teoretisk utbildning
Alla typer av flygcertifikat har en teoretisk del. Det har fram tills nu varit vanligast att flygklubben anordnar lektioner i klubbhuset veckovis under ett år.

Ämnena som avhandlas är alla relaterade till flygning, men är ofta allmännyttiga. Meteorologi, regelkunskap, allmän flygplanslära, motorkunskap, människans egenskaper – främst i luften – samt navigation är alla bra att ha med sig i luften.

Den teoretiska utbildningen för ett flygcertifikat är inte särskilt avancerad men man ska vara beredd att lägga tid på studierna oavsett om man läser i klassrum eller på distans. 

Läkarundersökning och belastningsregister
De flesta har inte undgått att det krävs någon form av läkarundersökning för att ta ett flygcertifikat. Tyvärr är det många som tror att man måste vara utomordentligt frisk och t.ex. inte ha glasögon eller vara plattfot. Det är helt fel! Vissa få åkommor är direkt diskvalificerande medan andra kan godkännas efter utredning. Ibland kan man också bli begränsad till en viss typ av certifikat.

Belastningsregistret är något som myndigheten granskar innan man får utfärdat sitt elevtillstånd eller certifikat. 

Kontakta oss så hjälper dig vidare i nästa steg!
info@vasterdalarnasfk.se 

Nästa kursstart:
Ingen planerad kursstart

Copyright © 2024 Västerdalarnas Flygklubb