Minnesfond

För de som önskar att hedra någon i samband med en högtidsdag eller till minnet av någon avliden, kan göra det med en gåva till fonden. Genom Västerdalarnas Flygklubbs försorg skickas minnesblad till den som hyllningen eller minnet är ämnad.
Kontakta kontaktperson eller info@vasterdalarnasfk.se för text på minnesbladet.

Fondens medel förvaltas av Västerdalarnas Flygklubbs styrelse. Fondens medel kan användas till att främja flygintresset för ungdomen, samt förbättringar av flygplatsområdet.

Västerdalarnas Flygklubbs fond: Pg 377706-7
Kontaktperson: Åsa Vik Gustafsson 070-6420764

Copyright © 2024 Västerdalarnas Flygklubb