Årstillsyn, segelflyg vintern 2016-2017. PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Lars-Göran Uhr   
Måndag, 21 November 2016 19:30

Årstillsyn, segelflyg vintern 2016-2017.


Rapport om läget för underhållet.
Vår Pawnee står på tur som vanligt. Till helgen lördagen 26/11 klockan 10:00 ska vi tvätta och vaxa vårt bogserplan som borde vara lindrigt med tanke på att vi har hållit efter den under säsongen. Denna tvättinsats kan förhoppningsvis flera av klubbens medlemmar vara med på så att servicekostnaden minskar och vi kan hålla rimliga bogserpriser.

Johan Gustafsson o L-G Uhr har redan sett till att Pilatusen är klar med årstillsynen. Vi har även tagit in motorseglaren för årstillsyn som ska förhoppningsvis vara klar till jul.

Som vanligt så träffas vi under lördagarna ungefär 10:00 och framöver för att skruva på segelplanen eller annan flygmateriel. Underhåll på övrig tid sker i samråd med ansvariga. För segelflygplanen gäller även att gruppen ser till att flygplansvagnen kontrolleras och besiktas. Översyn sker efter protokollet och Jari´s anvisningar för de olika flygplanen. Pärmar kommer att finnas uppsatta i bygglokalen.

Tekniker för segelflygplanen är Jari Niskanen (Tekniker), Göran Karlsson(Tekniker) och Ingemar Brottare (Tekniker). Johan Gustafsson och L-G Uhr har utbildning i att utföra årstillsyner.
Motortekniker för UUD är Jari Niskanen.

Det första namnet är sammankallande för gruppen. Om tiden inte passar, så byt med någon annan i en annan flygplansgrupp. Flygplan byts i bygglokalen enligt överenskommelse mellan de sammankallande och tekniker. Ni som inte är med på listan men känner för att utföra en insats gällande underhållet kan höra av sig till sammankallande eller segelflygtekniker Jari Niskanen.

TYA

L-G Uhr, Håkan Schweitzer, Bertil Bergsten
Vingar, kropp o stabilisator tas in i ”Motorverkstaden” lördagen 3 december för underhåll fram till vecka 3.

UME

Johan Gustafsson,
Klart!!!

UFE

Kjell Ingvarsson, Johan Nyberg, Sofia Jonsson, m.m.
Vingar, kropp o stabilisator tas in i ”Motorverkstaden” lördagen 3 december för underhåll fram till vecka 3.

UMA

Jari Niskanen, Kjell Dalsheim,
Planet är på fabriken på reparation av bakre vingtappar. Årtillsyn samt målning sker jan-feb 2017.

UUD

Jari Niskanen,
Tas in för årstillsyn och 100timmars 2016-11- 19. Underhållet utförs klart till och med årsskiftet 2016-2017.

KLB

Tvätta o vaxa 2016-11- 26 - 2016-11- 27. Kallelse via e-mail, Facebook och hemsida till medlemmarna.

 
Annons