Tusen-tävlingen PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Lars-Göran Uhr   
Fredag, 21 Juli 2017 10:56

 

Tusen-tävlingen

Syftet med tävlingen är att stimulera till att flyga mera genom att få ett mål med flygningarna.

Klubbtävling i segelflyg för piloter deltagande i klass 2 i Rikssegelflygtävlingen (RST) där det gäller att samla på sig flest höjdvinster på minst 1000 meter. Vinnare är den som lämnat in flest resultat med 1000m höjdvinst under RST-säsongen som pågår från 1 mars till 15 oktober.

Vinnaren får förutom “Ära och berömmelse” även 1000kr insatt på sitt flygkonto.

 

Resultat

 

Placering

Namn

Resultat

1

Ingemar Brottare

5

2

Kristofer Swärd

3

2

Fredrik Munters

3

4

Sture Högosta

2

5

Johan Nyberg

1

Resultat uppdaterat tom. 2017-09-04

För regler, klicka på läs mer

 

 

 

Vem får deltaga

Klubbmedlemmar tävlandes för Västerdalarnas Flygklubb i RST och tillhörande klass 2. Klass 2 tillhör man till och med den säsong man flyger sin första sträckflygning på 300 km eller längre.

Regler

Tävlingen sker enligt RST-regler höjdvinst, se SHB 720

8.1.2 Föreskrifter Flygningen ska dokumenteras med FR och den insända loggfilen ska innehålla minst följande uppgifter:
• Datum för flygningen*
• FR typ och nummer *
*Registreras automatiskt i loggfilen
Alla startmetoder är tillåtna. Plats och höjd för urkoppling får väljas fritt. Landningsplats får fritt väljas av deltagaren. Höjdvinst är skillnaden mellan uppnådd kalibrerad höjd och den dessförinnan lägsta kalibrerade höjden (efter urkoppling/avstängning av motor). Efter urkoppling/avstängning av motorn ska deltagaren försäkra sig om att en lägsta höjd tydligt kommer att kunna utläsas ur barogrammet.

FR = Flight Recorder, dvs LX8080 i UMA, LX8000 i UFE, LX-Flarm i UME & TYA

 

Hur registrerar man resultatet.

 1. Ladda ur flygningen ur loggern i flygplanet
  UMA, UFE & OK-4114- bara att plocka ur minneskortet ur datorn när man är klar för dagen.
  TYA - slå av strömmen, sätt i minneskortet i Flarmens kortläsare, slå på strömmen till flarmen, vänta tills Flarmdisplayens Power lyser grönt och GPS blinkar rött eller lyser grönt, urladdningen är då klar och man kan ta ur kortet och stäng av strömmen.

 2. Ladda upp filen till rst-online.se
  Detta förutsätter att du är upplagd som tävlande i rst-online.se

 3. Välj rätt pilot.

 4. Godkänn resultatet

 5. Klart 

 
Annons