Årstillsyn 2018-2019 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Lars-Göran Uhr   
Måndag, 22 Oktober 2018 19:05

I år har vi information och planering på plats. Inga större reparationer krävs så vi utför i stort sett
enbart ordinära årstillsyner. Det vill säga tvätta, dammsuga, smörja och vaxning.
Från och med lördag den 27oktober träffas vi som vanligt under lördagarna ungefär 10:00 och
framöver för att skruva på segelplanen eller annan flygmateriel. Vi ställer in vingar i kalla delen
av verkstaden och sedan tar vi kropparna för Waspen och LS6:an i bygglokalen denna dag.
Underhåll på övrig tid sker i samråd med ansvariga.
För segelflygplanen gäller även att gruppen ser till att flygplansvagnen kontrolleras och besiktas
Värt att notera är att många av vagnarna är obesiktigade.
Översyn sker efter protokollet och Jari´s anvisningar för de olika flygplanen. Pärmar finns
uppsatta i bygglokalen med gällande protokoll och anvisningar.
Vår Pawnee står på tur som vanligt. Någon gång under vintern ska vi tvätta och vaxa vårt
bogserplan som borde vara lindrigt med tanke på att vi har hållit efter den under säsongen.
Denna tvättinsats kan förhoppningsvis flera av klubbens medlemmar vara med på så att
servicekostnaden minskar och vi kan hålla rimliga bogserpriser. Kallelse och information om
denna händelse kommer senare.
Tekniker för segelflygplanen är Jari Niskanen (Tekniker), Göran Karlsson(Tekniker) och Ingemar
Brottare (Tekniker). Johan Gustafsson och L-G Uhr har utbildning i att utföra årstillsyner.
Det första namnet är sammankallande för gruppen. Om tiden inte passar, så byt med någon
annan i en annan flygplansgrupp. Flygplan byts i bygglokalen enligt överenskommelse mellan de
sammankallande och tekniker. Ni som inte är med på listan men känner för att utföra en insats
gällande underhållet kan höra av sig till sammankallande eller segelflygtekniker Jari Niskanen.


TYA, Vecka 43 - 48
L-G Uhr, Kjell Dalsheim, Sofia Jonsson
Kroppen står i bygg från vecka 42.
304 Wasp, Vecka 43 - 48
Kjell Ingvarsson, Bertil Bergsten, Jari Niskanen
Kroppen står i bygglokalen från vecka 42.
UFE, Vecka 48 - 8
Ola Andersson, Johan Nyberg, Kristofer Swärd
Kroppen står i bygglokalen från vecka 49.
UMA, Vecka 48 - 8
Johan Gustafsson, Håkan Schweitzer, Ingemar Brottare, Fredrik C Munters
Kroppen står i bygglokalen från vecka 49.


KLB
Kallelse via e-mail, Facebook och hemsida till medlemmarna.
Övriga som flugit under 2018: Bernt Andersson, Bertil Bergsten, Arne Bergström, Ingemar
Brottare, Kjell Dalsheim, Johan Gustafsson, Sture Högosta, Kjell Ingvarsson, Gunnar Jensen,
Per Olov Johansson, Sofia Jonsson, Göran Karlsson, Jonathan Knutsson, Jonas Larsson, Kjell
Magnusson, Fredrik C Munters, Jari Niskanen, Johan Nyberg, Thomas Pollack, Håkan
Schweitzer, Kristofer Swärd, Hans Torgesrud, Lars-Göran Uhr, Alf Wahlgren, Magnus Östling

 
Annons